DESPRE PROIECT
Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii şcolare

Fenomenul violenţei sociale care, implicit, atinge şi şcoala românească, cu repercusiuni negative asupra calităţii actului şi procesului educaţional, impune cu necesitate „antrenarea” principalilor actori ai şcolii pentru a preveni, evita sau surmonta situații de criză. În prezentul proiect, criza la nivelul unităţii de învăţământ se defineşte ca dereglare survenită în climatul instituţional (la nivel de proces educaţional, de organizare). La nivelul şcolii, criza este concretizată cel mai adesea în violenţă – exprimată prin conflicte, inadecvare comportamentală etc. – abandon şcolar, abandon familial, risc de excluziune socială etc. Structurile consultative relativ nou înfiinţate în sistemul educaţional preuniversitar românesc de tipul consiliului elevilor, implicate decizional şi civic în actul educaţional, au lideri care semnalează permanent necesitatea formării proprii în domenii precum: management şi leadership, mediere, comunicare. Necesitatea dezvoltării şi …

Harta unitatilor

Lista unitatilor de invatamant participante in proiect.

BUCURESTI
Colegiul Național Cantemir Vodă
Liceul Teoretic Eugen Lovinescu
Colegiul Economic V.Madgearu
Colegiul Național Iulia Hașdeu
Colegiul Național Mihai Viteazul
Liceul de Arte Plastice N.Tonitza
Colegiul National Elena Cuza

Comments are closed.